Een passende toekomst in de techniek is voor iedereen weggelegd!

Andere nieuwsberichten

19/11/2020

Zeven scholen voor vso participeren in Het Techniek Loket. Omdat er ook voor veel van deze leerlingen een passende toekomst in de techniek mogelijk is. Het gaat om leerlingen die om verschillende redenen niet op een reguliere school terecht kunnen, bijvoorbeeld vanwege sociaal-emotionele problemen, autisme, hoogbegaafdheid of ADHD. Een aantal van die leerlingen kan met gericht onderwijs op maat heel succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Drie Hub-scholen, het Zuiderbos in Vught, Vada College in Boxtel, Diezecollege in Den Bosch, de Sonnewijser in Oss, allemaal scholen die investeren in toekomstig talent voor de technische arbeidsmarkt. De leerlingen van het Diezecollege bijvoorbeeld volgen met intensieve begeleiding de praktijkgerichte technische lessen bij de Bossche Vakschool en veel andere scholen investeren in het eigentijds maken van het techniekonderwijs binnen de eigen muren, vaak in samenwerking met bedrijven die buitenschools leren mogelijk maken. Wil je wat meer weten over het vso, lees dan het interview met Rion Pennings in nrc van 12 november 20