Bedrijven en studenten de Leijgraaf ontwikkelen leermodellen voor PIE

Andere nieuwsberichten

16/11/2020

Vanuit een samenwerking tussen Het Techniek Loket en de PPS Procestechniek gaat er een pilot van start waarbij 4e-jaarsstudenten van de Leijgraaf samen met PIE-leerlingen uit het vmbo een leermodel voor leerlingen PIE gaan ontwerpen, bouwen, inregelen en opleveren. In de praktijklessen PIE van de verschillende vmbo's in de regio kan zo'n leermodel dan ingezet worden. Ook is het mogelijk gastlessen te verzorgen met inzet van deze leermodellen zodat leerlingen worden voorbereid op een toekomst in de smart industry, ook leerlingen uit de gemengde of theoretische leerweg. Het project wordt uitgevoerd op de locatie van Flowfirm in Veghel waardoor leerlingen en studenten ook daadwerkelijk de beroepspraktijk kunnen meemaken. Met de opstelling wordt de toevoer van drinkwater gesimuleerd. Ongezuiverd water wordt naar een watertoren gepompt. Het water wordt daar opgeslagen en vervolgens verdeeld aan de waterverbruikers. In mei 2021 zal dit eerste leermodel worden opgeleverd. De bedoeling is dat er nog 5 andere leermodellen worden ontwikkeld. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven.